profil
{{ user_name }}

Dashboard

Hosting w chmurze

Dodaj nowy hosting
Sprawdź plany

Domena w chmurze

Dodaj nową domene
Sprawdź domene

Analiza witryny

Przeanalizuj swoją witrynę
Analizuj
Zamówienia
ID zamówienia
Produkty
Data
Suma
Status

{{ order.id }}

{{ order.services[0].group }} +{{ order.services.length - 1 }}({{ order.services[0].period }})

{{ order.created }}

{{ statuses[order.status] }}

Produkt
Czas trwania
Ilość
Cena
Status
{{ service.group }}

{{ service.name }}

{{ service.period }}

1

{{ statuses[service.status] }}

Pokaż szczegóły

Nie masz żadnych zamówień

Pokaż wszystkie zamówienia
Faktury
ID zamówienia
Produkty
Data
Suma

{{ invoice.orderId }}

{{ invoice.services[0].group }} ({{ invoice.services[0].period }}) +{{ invoice.services.length - 1 }}

{{ invoice.created }}

Produkty
Czas trwania
Ilość
Suma
{{ service.group }}

{{ service.name }}

({{ service.period }})

1

Pokaż szczegóły

Nie masz żadnych faktur

Pokaż wszystkie faktury
Historia operacji rozliczeniowych
ID zamówienia
Produkty
Data
Suma
Status

{{ payment.OrdersId }}

{{ payment.services[0].product.groupName }} ({{ payment.services[0].period }}) {{ payment.services[0].length - 1 }}

{{ payment.created }}

{{ statuses[payment.status] }}

Nie masz żadnej historii operacji

Pokaż wszystkie rachunki
Twoje opłaty w tym miesiącu ({{ charges.date }})
Dodaj swoją kartę kredytową

Przejdź do sekcji dodawania szczegółów karty płatniczej, aby płacenie za usługi stało się łatwiejsze.

Masz pytanie?

Sprawdź nasze FAQ lub skontaktuj się z nami!
Nasze wsparcie działa 24/7

Zamówienia

Historia zamówień

ID zamówienia
Produkty
Data
Suma
Status

{{ order.id }}

{{ order.services[0].group }} +{{ order.services.length - 1 }}({{ order.services[0].period }})

{{ order.created }}

{{ statuses[order.status] }}

Produkt
Czas trwania
Ilość
Cena
Status
{{ service.group }}

{{ service.name }}

{{ service.period }}

1

{{ statuses[service.status] }}

Pokaż szczegóły

Nie masz żadnych zamówień

Filtry

Produkty

Pokaż wszystko ({{ available_filtres.categories.length }})

Data

Suma

Status

Usługi

Moje usługi

Produkty Karta Data wygaśnięcia Czas trwania Status

{{ service.service.name }}

-

{{ service.card .number }}

{{ service.expiration ? service.expiration : '-' }}

{{ service._period }}

{{ statuses[service.status] }}

Zapłać teraz

Nie masz żadnych usług

Filtry

Produkty

Pokaż wszystko ({{ available_filtres.categories.length }})

Data

Suma

Status

Usługi

Moje migracje

Produkty
Status
Progress

{{ service.service.name }} ({{ service.analyse_domain }})

{{ statuses[service.migrate_status] }}

{{ service.progress_bar }}/100%

Nie masz żadnych usług

Filtry

Produkty

Pokaż wszystko ({{ available_filtres.categories.length }})

Data

Suma

Status

Zamówienia

Faktury

ID zamówienia
Produkty
Data
Suma

{{ invoice.orderId }}

{{ invoice.services[0].group }} ({{ invoice.services[0].period }}) +{{ invoice.services.length - 1 }}

{{ invoice.created }}

Produkty
Czas trwania
Ilość
Suma
{{ service.group }}

{{ service.name }}

({{ service.period }})

1

Pokaż szczegóły

Nie masz żadnych faktur

Filtry

Produkty

Pokaż wszystko ({{ available_filtres.categories.length }})

Data

Suma

Status

Rachunki

Historia operacji

ID zamówienia
Produkty
Data
Suma
Status

{{ payment.OrdersId }}

{{ payment.services[0].product.groupName }} ({{ payment.services[0].period }}) {{ payment.services[0].length - 1 }}

{{ payment.created }}

{{ statuses[payment.status] }}

Nie masz żadnej historii operacji

Twoje opłaty w tym miesiącu ({{ charges.date }})
Filtry

Produkty

Pokaż wszystko ({{ available_filtres.categories.length }})

Data

Suma

Status

Zamówienie #{{ orderId }}

Status płatności

{{ order.payment_statuses[order.payment.status] }}

Produkt
Czas trwania
Cena
Status
{{ service.group }}

{{ service.name }}

{{ service.period }}

{{ order.services_statuses[service.status] }}

Dane do faktury

{{ order.address.name }}

{{ order.address.company }}

NIP: {{ order.address.TAX_ID }}

{{ order.address.address }},
{{ order.address.postCode }}, {{ order.address.city }}

Przedstawiciel firmy

{{ order.address.name }}

{{ order.address.email }}

{{ order.address.phone }}

Metoda płatności

{{ order.payment.form }}

Waluta

{{ order.currency }} ({{ currency_symbol }})

Oszczędności

-

Suma

Faktura #{{ invoiceId }}

Status płatności

{{ invoice.status }}

Pobierz fakturę

Dane do faktury

{{ invoice.address.name }}

{{ invoice.address.company }}

NIP: {{ invoice.address.TAX_ID }}

{{ invoice.address.address }},
{{ invoice.address.postCode }}, {{ invoice.address.city }}

Przedstawiciel firmy

{{ invoice.address.name }}

{{ invoice.address.email }}

{{ invoice.address.phone }}

Metoda płatności

{{ invoice.payment_form }}

Waluta

{{ invoice.currency }} ({{ currency_symbol }})

Oszczędności

-

Opłata Elfaro +

Suma

Produkt
Czas trwania
Cena
Status
{{ service.group }}

{{ service.name }}

{{ service.period }}

{{ invoice.services_statuses[service.status] }}

Domena {{ domain.name }}

{{ service.installation.progress_bar }}/100%
Produkty IP Grupa Status instalacji

{{ service.service.name }}

{{ service.service.ip }}

{{ service.service.group }}

{{ service.installation.status }}

Zarządzanie serwerem:

Domena Katalog  

Certyfikat SSL włączony

db_
user_

Rachunek

Karta kredytowa

Szczegóły karty
Szczegóły płatności

Te dane są pobierane automatycznie na podstawie danych Twojego konta.

{{ card.number }}

{{ card.expirationMonth }}/{{ card.expirationYear }}

profil

Twoje konto